Skip Navigation LinksEnglish-Language-Courses

İngilizce Dil Kursları

İNGİLİZCE DİL KURSLARI TANIMI

Uluslararası yaz okulu yoğunlaştırılmış dil kursları katılımcıların İngilizce dilinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini evrenselleştirmeyi amaçlamaktadır. Yaz okulu yoğunlaştırılmış İngilizce dil kursları öğrencilerin dil yeteneğini ciddi ölçüde geliştiriken onlara daha etkin ve akıcı bir şekilde iletişim kurma becerilerini de kazandırmaktadır. Bu kurslar ğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizce anlama ve algılama becerilerini de daha ileri bir seviyeye taşımaktadır. Öğrencilerimize, çok kültürlü bir ortam sunan yaz okulumuz öğrencilerin İngilizce seviyesi yanında telaffuzunu da gelişirken, birçok farklı ülkeden gelen öğrencilerimizle kaynaşma ortamı oluşturarak İngilizce konuşma, dinleme, okuma ve yazma konularında öğrencilerin özgüvenlerini de artırmaktadır. Yoğunlaştırılmış İngilizce programlarımız öğrencilerin İngilizce gramer yapılarına dair farkındalığını artırırken, sözcük hazinelerini de ciddi ölçüde geliştirmektedir. Yaz okulumuz öğrencilerin sadece İngilizce yeterliliklerini değil aynı zamanda Kıbrıs ve Kıbrıs kültürü hakkındaki bilgilerini de artırarak dünyanın bir çok ülkesinden gelen insanlara arkadaşlık kurmalarına olanak sağlamaktadır.

İNGİLİZCE DİL KURSLARI

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper Intermediate

  Apply For English Language Courses